Средно годишно рентно плащане

Размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за съответните землища по общини за стопанска 2018-2019 година, изразено в лева на декар

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.mzh.government.bg/odz-vratza/Libraries/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE/Protokol.sflb.ashx
Автор Областна дирекция "Земеделие" - Враца
Отговорник по поддръжка Стефан Манчев
Last Updated ноември 6, 2018, 16:20 (Europe/Sofia)
Създаден юли 26, 2016, 15:36 (Europe/Sofia)