Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2015г.

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за съответното землище по общини за предходната година, изразено в лева на декар за 2015г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated юли 21, 2016, 10:06 (Europe/Sofia)
Създаден юли 21, 2016, 10:05 (Europe/Sofia)