Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения

УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Димитър Димитров
Отговорник по поддръжка Димитър Димитров
Last Updated април 14, 2018, 17:10 (Europe/Sofia)
Създаден април 14, 2018, 17:07 (Europe/Sofia)