ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ : ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП- 2017 год. ( във връзка с чл.5, ал.5 от ЗУТ)

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated юли 11, 2018, 08:35 (Europe/Sofia)
Създаден юни 27, 2017, 14:16 (Europe/Sofia)