Обобщена статистическа информация за броя на първоначално регистрираните и водени на отчет превозни средства

Статистическа информация за първоначално регистрираните в страната ППС за периода 01.01.2016 - 30.06.2016 и статистическа информация за водените на отчет ППС в страната към 15.07.2016

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated юли 19, 2016, 16:14 (Europe/Sofia)
Създаден юли 19, 2016, 14:49 (Europe/Sofia)