Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Таня Ненкова
Отговорник по поддръжка Таня Ненкова
Last Updated октомври 31, 2016, 17:53 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 31, 2016, 17:50 (Europe/Sofia)