Регистър на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Регистърът е изготвен и се поддържа, съгласно Наредба № 5 от 6 юли 2011 г., обн. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Галина Дякова
Отговорник по поддръжка Александрина Иванова
Last Updated юли 17, 2018, 10:48 (Europe/Sofia)
Създаден юни 28, 2016, 11:42 (Europe/Sofia)