РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2016 г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2016 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://boychinovtsi.bg/
Автор Община Бойчиновци
Отговорник по поддръжка Милена Светославова
Last Updated септември 1, 2017, 08:51 (Europe/Sofia)
Създаден септември 1, 2017, 08:51 (Europe/Sofia)