ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА АКТОВЕТЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ - ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2017 г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА АКТОВЕТЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ - ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Бойчиновци
Отговорник по поддръжка Милена Светославова
Last Updated септември 1, 2017, 08:47 (Europe/Sofia)
Създаден септември 1, 2017, 08:46 (Europe/Sofia)