Регистър на разпоредителнита сделки с имоти

Регистър на разпоредителнита сделки с имоти -2017 година

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://antonovo.bg/bg/administrative_services/legislative_and_administrative_changes/raz-sdelki
Автор Юсуф Исмаилов
Отговорник по поддръжка Юсуф Исмаилов
Last Updated октомври 2, 2017, 11:43 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 2, 2017, 11:37 (Europe/Sofia)