Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Отчети за касовото изпълнение на бюджета - 2018 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://antonovo.bg/bg/administration/budjet
Автор Община Антоново
Отговорник по поддръжка Татяна Петрова
Last Updated декември 31, 2018, 13:29 (Europe/Sofia)
Създаден септември 10, 2016, 15:32 (Europe/Sofia)