Национален регистър на обектите за производство и търговия на едро с храни от неживотински произход

Национален регистър на обектите за производство и търговия на едро с храни от неживотински произход регистрирани на територията на Република България

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник food.bfsa.bg
Автор Анастасия Попниколова
Отговорник по поддръжка Анастасия Попниколова
Версия 1
Last Updated октомври 18, 2018, 15:41 (Europe/Sofia)
Създаден май 5, 2016, 11:03 (Europe/Sofia)