Списък на лицата, на които са издадени разрешителни за паша на домашни животни

Посочени са имената/наименованията на физическите/юридически лица, на които, съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии, през 2018 г. от Дирекция "Национален парк Централен Балкан" са издадени разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален парк Централен Балкан

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Павлина Рачева
Отговорник по поддръжка Павлина Рачева
Last Updated ноември 6, 2018, 11:52 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 6, 2018, 11:50 (Europe/Sofia)