Данни за броя на населението по населени места в Р България по постоянен и настоящ адрес 2018 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated ноември 26, 2018, 15:46 (Europe/Sofia)
Създаден март 16, 2018, 16:10 (Europe/Sofia)