Регистър на обществените поръчки на Община град Добрич

Регистър на обществените поръчки - Профил на купувача. Актуализира се текущо.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://46.47.127.246/procurements.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f
Автор Николай Великов
Отговорник по поддръжка Надежда Петрова
Last Updated октомври 2, 2017, 15:16 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 2, 2017, 15:15 (Europe/Sofia)