Ежемесечен бюлетин за състоянието на престъпността

Бюлетин за състоянието на престъпността, противодействието на контрабандата и разпространението на наркотици и акцизни стоки

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://www.mvr.bg/dap/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8
Автор Дирекция "Анализ и политики"
Отговорник по поддръжка Николай Акрабов, Цветолюб Митов
Версия 2.0
Last Updated ноември 26, 2018, 10:11 (Europe/Sofia)
Създаден юни 12, 2018, 14:33 (Europe/Sofia)