Валидни вътрешни лицензи за превоз на товари

Валидни вътрешни лицензи за превоз на товари. Регистърът е актуален към дата 02. 05. 2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://rta.government.bg/images/Image/registri/it.htm
Версия 1
Last Updated май 2, 2017, 11:50 (Europe/Sofia)
Създаден септември 28, 2016, 14:37 (Europe/Sofia)