Регистър-имоти публична общинска собственост

Регистър-имоти публична общинска собственост

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated ноември 4, 2018, 15:55 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 4, 2018, 15:55 (Europe/Sofia)