Регистър на издадените разрешителни за строеж

Списък на издадените разрешителни за строеж

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Мария Ангелова
Отговорник по поддръжка Стоян Петков
Last Updated септември 29, 2017, 11:04 (Europe/Sofia)
Създаден юни 17, 2016, 15:24 (Europe/Sofia)