Държавен план-прием в профилиращите и професионални гимназии и в средните училища в Община Дупница

Държавен план-прием по профили и професии в профилиращите и професионални гимназии и в средните училища в Община Дупница

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Тодор Петков
Отговорник по поддръжка Диана Самарджиева
Last Updated септември 29, 2017, 16:42 (Europe/Sofia)
Създаден септември 29, 2017, 16:40 (Europe/Sofia)