Списък на дружествата от системата на Министерство на енергетиката в производство по несъстоятелност

Списък на дружествата от системата на Министерство на енергетиката в производство по несъстоятелност. Актуализира се периодично.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.me.government.bg/bg/themes/spisak-na-drujestvata-v-proizvodstvo-po-nesastoyatelnost-1582-455.html
Автор Дирекция КУЕ
Отговорник по поддръжка Дирекция КУЕ
Версия 04.2017
Last Updated април 27, 2017, 11:21 (Europe/Sofia)
Създаден април 27, 2017, 10:37 (Europe/Sofia)