Доклад за пречистването на отпадъчни води от населени места

Доклад до Европейската комисия по чл. 15 на Директива 91/271/ЕЕС относно канализационните мрежи и пречиствателните станции за отпадъчни води от населени места

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www5.moew.government.bg/?page_id=44484
Автор МОСВ
Отговорник по поддръжка Боряна Георгиева
Last Updated юли 7, 2017, 16:15 (Europe/Sofia)
Създаден юли 7, 2017, 15:58 (Europe/Sofia)