Публичен регистър на влезлите в сила заповеди за премахване на съоръжения на мобилните оператори към 10.11.2017

Публичен регистър на влезлите в сила заповеди за премахване на съоръжения на мобилните оператори към 10.11.2017

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated ноември 13, 2017, 10:16 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 13, 2017, 10:16 (Europe/Sofia)