Данни за броя на населението по населени места в Р България по постоянен и настоящ адрес към 14.10.2017г.(включително)

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated декември 4, 2017, 17:49 (Europe/Sofia)
Създаден декември 4, 2017, 17:35 (Europe/Sofia)