ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ ЗА ГИМНАЗИИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИТОВО ЗА УЧЕБНАТА 2017- 2018 ГОДИНА.

ОБЩИНА СИТОВО

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.ruobg.com/priem
Автор Дияна Василева
Отговорник по поддръжка Дияна Василева
Last Updated ноември 27, 2017, 11:21 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 27, 2017, 11:20 (Europe/Sofia)