Държавен план-прием за гимназиите на територията на община Мездра

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Елена Нанова
Отговорник по поддръжка Десислава Гешева
Last Updated април 25, 2018, 10:50 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 3, 2017, 09:18 (Europe/Sofia)