Държавен план-прием за гимназиите на територията на община Каварна

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017 / 2018 ГОДИНА ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ И СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ В ОБЩИНА КАВАРНА

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Любов Киорогло
Отговорник по поддръжка Галина Стоянова
Last Updated август 15, 2018, 09:04 (Europe/Sofia)
Създаден септември 27, 2017, 14:42 (Europe/Sofia)