Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Вълчедръм

Държавен план-прием за Гимназия "Димитър Маринов" - гр.Вълчедръм

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Мая Гуглина
Отговорник по поддръжка Даниела Минкова
Last Updated ноември 7, 2017, 11:16 (Europe/Sofia)
Създаден септември 8, 2017, 17:17 (Europe/Sofia)