Дарители по стойност на направените непарични дарения за ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 26 МАРТ 2017 г.

Дарители по стойност на направените непарични дарения за ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 26 МАРТ 2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://erik.bulnao.government.bg
Last Updated декември 12, 2017, 11:52 (Europe/Sofia)
Създаден декември 12, 2017, 11:10 (Europe/Sofia)