Данни за общински обекти със съставени технически паспорти, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5/28.12.2006 г. на МРРБ за техническите паспорти на строежите.

Данни за общински обекти със съставени технически паспорти, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5/28.12.2006 г. на МРРБ за техническите паспорти на строежите.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated април 28, 2017, 16:16 (Europe/Sofia)
Създаден април 28, 2017, 16:06 (Europe/Sofia)