Азотен диоксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух

Данни от измерени концентрации на основните показатели за качеството на атмосферния въздух, съгласно закона за чистотата на атмосферния въздух - нива на азотен диоксид за периода 01.10.2014 г. - 31.12.2014 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated февруари 2, 2018, 11:33 (Europe/Sofia)
Създаден април 9, 2015, 16:00 (Europe/Sofia)