Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2017г.

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2017г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Ана Николова
Отговорник по поддръжка Дияна Иванова
Last Updated ноември 6, 2017, 17:02 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 6, 2017, 17:01 (Europe/Sofia)