Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Ана Николова
Отговорник по поддръжка Дияна Иванова
Last Updated ноември 6, 2017, 15:48 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 6, 2017, 15:47 (Europe/Sofia)