Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2017г.

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2017г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Ана Николова
Отговорник по поддръжка Дияна Иванова
Last Updated ноември 6, 2017, 14:37 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 6, 2017, 14:36 (Europe/Sofia)