Регистър на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост община Кричим 2017

Регистър на разпоредителните сделки с имоти

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Величка Беличева Бучова
Отговорник по поддръжка Дерия Мейманова
Last Updated октомври 13, 2017, 09:01 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 13, 2017, 08:48 (Europe/Sofia)