Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им – община Първомай

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Ана Николова
Отговорник по поддръжка Дияна Иванова
Last Updated септември 28, 2017, 08:12 (Europe/Sofia)
Създаден септември 28, 2017, 08:11 (Europe/Sofia)