Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.

Месечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Ана Николова
Отговорник по поддръжка Дияна Иванова
Last Updated ноември 6, 2017, 14:49 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 6, 2017, 14:39 (Europe/Sofia)