Данни за бюджета и разходването му

Отчет за касово изпълнение на бюджета

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://chavdar.eu/data/uploads/editor/files/Otchet%20na%20budjeta%2030.06.2016.xls
Автор Община Чавдар
Отговорник по поддръжка Петър Манчев
Версия 1.0
Last Updated януари 29, 2018, 09:47 (Europe/Sofia)
Създаден юли 29, 2016, 08:50 (Europe/Sofia)