Данни от НИС за ППП на ВИЕ

Данни за обекти проивеждащи енергия от възобновяеми източници

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://portal.seea.government.bg
Автор АУЕР
Отговорник по поддръжка Маргарита Гигова
Last Updated октомври 2, 2017, 15:49 (Europe/Sofia)
Създаден април 22, 2016, 10:05 (Europe/Sofia)