Данни от НИС за ППП на ВИЕ

Данни за обекти проивеждащи енергия от възобновяеми източници

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://portal.seea.government.bg
Автор АУЕР
Отговорник по поддръжка Маргарита Гигова
Last Updated април 10, 2018, 14:05 (Europe/Sofia)
Създаден април 22, 2016, 10:05 (Europe/Sofia)