СПИСЪК НА ОБЕКТИ СЪС СТАТУТ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

СПИСЪК НА ОБЕКТИ СЪС СТАТУТ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ /ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА /

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Исмигюл Селим
Отговорник по поддръжка Гюнай Хасан
Last Updated октомври 23, 2017, 12:09 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 23, 2017, 12:08 (Europe/Sofia)