СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://opendata.government.bg/organization/obshtina-varshets
Автор Даниела Мариева Андреева
Last Updated ноември 29, 2017, 11:36 (Europe/Sofia)
Създаден септември 18, 2017, 10:46 (Europe/Sofia)