СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ В ОБЩИНА МИЗИЯ

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ В ОБЩИНА МИЗИЯ

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник Община Миззия
Автор ХРИСТИНКА ПЕТРОВА
Отговорник по поддръжка Аксиния Петрова
Версия 1.0
Last Updated октомври 8, 2017, 13:33 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 8, 2017, 13:32 (Europe/Sofia)