СПИСЪК на второстепенните разпоредители с бюджет за 2018 година

Второстепенните разпоредители с бюджет за 2018 година

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Маргарита Рангелова
Last Updated май 4, 2018, 09:54 (Europe/Sofia)
Създаден май 4, 2018, 09:31 (Europe/Sofia)