Справка за професии и специалности за професионално обучение в лицензирани центрове за професионално обучение

Справка за професии и специалности за професионално обучение в лицензирани центрове за професионално обучение

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.navet.government.bg/
Автор НАПОО
Отговорник по поддръжка НАПОО
Версия 1.0
Last Updated октомври 19, 2017, 17:21 (Europe/Sofia)
Създаден юли 6, 2016, 19:37 (Europe/Sofia)