Списък на училища, детски градини, ЦПЛР и СОЗ в област Стара Загора 2018

Списък на училищата, детските градини, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализирани обслужващи звена в област Стара Загора 2017 година

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated септември 19, 2018, 15:46 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 17, 2017, 12:32 (Europe/Sofia)