Списък на туристическите информационни центрове

Съгласно чл. 166, ал.1, т.5 от Закона за туризма в Министерството на туризма се води и поддържа Национален туристически регистър, който съдържа информация за вписаните туристически информационни центрове.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://ntr.tourism.government.bg/
Автор Петър Градинаров
Отговорник по поддръжка Петър Градинаров
Версия 1.0
Last Updated януари 10, 2019, 16:10 (Europe/Sofia)
Създаден януари 10, 2019, 16:08 (Europe/Sofia)