Списък на риболовните съдове, които извършват улов на риба

Списъкът съдържа информация за регистрираните риболовни съдове, извършващи улов на риба на територията на Република България

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.babh.government.bg/bg/Object/site_register/view/16/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%86%D0%B8
Автор Анастасия Попниколова
Отговорник по поддръжка Анастасия Попниколова
Версия 1
Last Updated ноември 21, 2018, 15:08 (Europe/Sofia)
Създаден септември 11, 2017, 11:31 (Europe/Sofia)