Списък на регистрираните туристически сдружения

Съгласно чл. 47, ал. 2 от Закона за туризма, туристическите сдружения се вписват в предназначения за това регистър, който се води от Министерството на туризма. Регистърът е публичен и е част от Националния туристически регистър.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Петър Градинаров
Отговорник по поддръжка Петър Градинаров
Версия 1.0
Last Updated декември 6, 2018, 14:11 (Europe/Sofia)
Създаден януари 15, 2016, 16:37 (Europe/Sofia)