Списък на регистрираните екскурзоводи

Съгласно чл. 146, ал.1 от Закона за туризма, за упражняване на професията "екскурзовод" е необходимо съответното лице да притежава правоспособност за извършване на дейността и да бъде вписано в съответния регистър - част от Националния туристически регистър

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Петър Градинаров
Отговорник по поддръжка Петър Градинаров
Версия 1.0
Last Updated декември 6, 2018, 14:31 (Europe/Sofia)
Създаден юни 16, 2016, 12:16 (Europe/Sofia)