Списък на регистрираните земеделски стопани, които извършват първично производство на фуражи и свързаните с това дейности.csv

Списък на регистрираните земеделски стопани, които извършват първично производство на фуражи и свързаните с това дейности

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Валерия Ерменкова
Отговорник по поддръжка Валерия Ерменкова
Last Updated август 10, 2018, 15:18 (Europe/Sofia)
Създаден септември 28, 2017, 14:43 (Europe/Sofia)